KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY - FORDON


 

LEX EST QUOD NOTAMUS
LEX EST QUOD NOTAMUS

 

"Powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie 

 z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy zawodowej a 

 w postępowaniu swym kieruję się 

zasadami godności, honoru 

i uczciwości "   -   notariusz Wiesława Warniełło-Kuśba  

 

  Moja Kancelaria Notarialna mieści   się w Bydgoszczy Fordonie,  przy ul. Józefa Twardzickiego 62/3,   na I piętrze, wejście  schodami z lewej strony budynku ( w zakładce: Kontakt - znajduje się mapka i dokładna lokalizacja) i  jest czynna:    

               poniedziałek       9.00 do 17.00

                  wtorek              9.00 do 17.00

                    środa            11.00 do 19.00

                  czwartek        11.00 do 19.00

                    piątek             9.00 do 17.00 

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu dokonania czynności notarialnej a także miejsca jej dokonania,  jeżeli przemawiają za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

 Kancelaria znajduje się na piętrze budynku. Wejście schodami z lewej strony budynku. Schody widoczne na zdjęciu.
Kancelaria znajduje się na piętrze budynku. Wejście schodami z lewej strony budynku. Schody widoczne na zdjęciu.

 

Notariusz jako osoba zaufania publicznego  czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Swoją osobą i posiadaną wiedzą  gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zapewnia  najwyższą   jakość obsługi prawnej.

Aby zagwarantować sprawną obsługę oraz umożliwić  czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron danej czynności notarialnej, każdą czynność notarialną należy poprzedzić kontaktem z pracownikiem kancelarii lub z notariuszem  w celu ustalenia rodzaju dokumentów -  jakie należy przedstawić. Dokumenty te, każdorazowo zostaną zweryfikowane  i ocenione, czy stanowią  wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności. 

 

Kancelaria notarialna Bydgoszcz, kancelaria notarialna w Bydgoszczy, notariusz Bydgoszcz, notariusz w Bydgoszczy.

                                                       

                                                                    Z poważaniem 

                                               Wiesława Warniełło-Kuśba notariusz