Zakres usług


Wykonuję czynności notarialne, określone ustawą Prawo o notariacie i innymi przepisami prawa.

Zakres wykonywanych czynności obejmuje:

1. Sporządzanie aktów notarialnych zawierających umowy, w tym:

- sprzedaży,

- darowizny,

- spółek prawa handlowego,

- dożywocia,

- przenoszące własność nieruchomości,

- majątkowe małżeńskie,

- ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,

- zamiany,

- zniesienia współwłasności,

- o podział majątku wspólnego,

- o dział spadku.

2. Sporządzanie testamentów.

3. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia.

4. Sporządzanie poświadczeń:

- dokumentów,

- daty,

- pozostawania przy życiu.

5. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów.

6.Sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń, umów, porozumień, ugód   i innych dokumentów.

7. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

8. Spisywanie protokołów.

9. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych.

10. Doręczanie oświadczeń.

 

 Porady prawne  w zakresie dokonywanych czynności notarialnych są bezpłatne.  Gdy wiesz jaką czynność notarialną chcesz dokonać skontaktuj się z Kancelarią aby ustalić termin i skompletowć wymagane dokumenty w jeden ze sposobów: telefonicznie, osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeśli nie jesteś pewien jakiego rodzaju czynność wybrać lub masz inne wątpliwości umów się na rozmowę.