Kancelaria Notarialna w Bydgoszczy Fordon


LEX EST QUOD NOTAMUS
LEX EST QUOD NOTAMUS

      

       Witam  serdecznie na  stronie mojej Kancelarii.


Mieści się ona w Bydgoszczy Fordonie,  przy ul.Twardzickiego 62/3,   na I piętrze, wejście z boku budynku ( w zakładce: Kontakt - znajduje się mapka i dokładna lokalizacja) i  jest czynna  w godz.:

  poniedziałek     9.00 do 17.00

   wtorek              9.00 do 17.00

    środa              11.00 do 19.00

  czwartek           11.00 do 19.00

    piątek                9.00 do 17.00

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu dokonania czynności notarialnej,

jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności a także miejsca jej dokonania.

Kancelaria znajduje się na piętrze budynku
Kancelaria znajduje się na piętrze budynku

  Notariusz jako osoba zaufania publicznego czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Swoją osobą i posiadaną wiedzą  gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zapewnia  najwyższą   jakość obsługi prawnej.

Aby zagwarantować sprawną obsługę oraz umożliwić  czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron danej czynności notarialnej, każdą czynność notarialną należy poprzedzić kontaktem z pracownikiem kancelarii lub z notariuszem  w celu ustalenia rodzaju dokumentów - oryginałów, jakie należy przedstawić.

Dokumenty te, każdorazowo zostaną zweryfikowane  i ocenione, czy stanowią  wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności.


"Powierzone mi obowiązki  wypełniam zgodnie

z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy zawodowej,

w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru

i uczciwości "

  

Z okien Kancelarii widać Górę Szybowników
Z okien Kancelarii widać Górę Szybowników